การเคลือบและการห่อหุ้ม (Coating&Lining) การเคลือบ คือ การปกปิดพื้นผิวของสิ่งของหรือวัตถุ  โดยปกติจะอ้างอิงจากพื้นผิวเดิมเป็นสำคัญ  วัตถุประสงค์ของการเคลือบอาจเพื่อตกแต่งหรือเพื่อใช้ประโยชน์หรือทั้ง 2 ประการก็ได้  การเคลือบอาจเป็นการเคลือบพื้นผิวทั้งหมด หรือเคลือบเฉพาะบางส่วนของวัตถุก็ได้

Coating-Lining
การเคลือบและการห่อหุ้ม (Coating&Lining)

วัตถุประสงค์ของการเคลือบ

  • ป้องกันการกัดกร่อนและรอยขีดข่วน
  • ป้องกันสารเคมีกัดกร่อนรุนแรง
  • เพื่อให้ทนต่ออุณหภูมิที่สูง
  • การเคลือบพื้นอีพ๊อกซี่
  • การเคลือบถัง
  • การเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม
  • การเคลือบไฟเบอร์กลาส

งานบริการของเราสามารถแบ่งได้ 4 หมวด ดังนี้

งานบริการ

1. งานโลหะ

ท่อ

แท้งค์/ถัง

ปั้ม

อื่นๆ

2. งานคอนกรีต

บ่อ

อ่าง

ถัง

3. งานกันรัวซึม

หลังคา

ระเบียง

ใต้ดิน

อื่นๆ

4. งานไฟเบอร์กลาส

ท่อ

พื้น

บ่อ

อื่นๆ