MRO Products (Maintenance, Repair and Operating) 1

MRO (การบำรุงรักษาการซ่อมแซมและการใช้งาน)  หรือการบำรุงรักษาการซ่อมแซมและการยกเครื่องเกี่ยวข้องกับการแก้ไขอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ที่ไม่สสามารถใช้งานได้ หรือแตกหัก (เรียกว่าการซ่อมการบำรุงรักษาที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า)

นอกจากนี้ยังรวมถึงการดำเนินการตามปกติที่ทำให้อุปกรณ์สามารถทำงาน (เรียกว่าการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา) หรือป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น (การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน)

MRO (Maintenance, Repair and Operations) อาจถูกกำหนดให้เป็น การกระทำทั้งหมดที่มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาหรือกู้คืนรายการในหรือในสถานะที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องการได้การกระทำนั้นรวมถึงการรวมกันของการกระทำด้านเทคนิคและการบริหารการจัดการและการกำกับดูแล

ประเภทการบำรุงรักษา โดยทั่วไปแล้วการบำรุงรักษา มี 4 ประเภท ดังนี้:

  1. Preventive การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย
  2. Operational การบำรุงรักษาเชิงปฏิบัติ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ระหว่างใช้งาน
  3. Corrective การบำรุงรักษาอุปกรณ์หลังจากเกิดความเสียหายไปแล้ว  การบำรุงรักษาประเภทนี้มักจะมีราคาแพงที่สุดเพราะอุปกรณ์ที่เสียหายมักจะส่งผลต่อชิ้นส่วนอื่นๆและทำให้เกิดความเสียหายหลายส่วน
  4. Adaptiveการบำรุงรักษาที่ปรับเปลี่ยน โดยอุปกรณ์ได้รับการดูแลรักษาจะได้รับการปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่

ผลิตภัณฑ์ซ่อมบำรุง MRO Products

ผลิตภัณฑ์ซ่อมบำรุงของบริษัทฯสามารถแบ่งได้ ทั้งหมด 9 ประเภท